ThermoPRIM POLYS

CO JE ThermoPRIM POLYS?

ThermoPRIM POLYS znamená průlom v zateplení budov. Jde o unikátní druh polystyrenové izolace, která je tepelně stabilní a nehořlavá a splňuje dnes velmi přísné protipožární předpisy. Je paropropustná a zajistí Vašemu domu prostup par a zabrání vzniku plísní. Je povrchově tvrdý a rozměrově stálý a pružný. Zároveň si uchovává dobré vlastnosti polystyrenu, má výborné tepelně izolační vlastnosti, je lehký a odolný. Vyrábí se ve směsi a ve formě obkladových desek.

PROČ ThermoPRIM POLYS

Polystyren, jak ho neznáte

Mám starý dům a potřebuji jej zateplit. Nechci použít klasický polystyren, protože vím, že v domě budu mít vlhko a plísně. A jiné paropropustné izolace jsou velmi drahé. Nevím, co mám dělat.  Máme bytový dům, chceme jej zateplit, ale nechceme běžnou izolaci polystyrenem. Víme, jak je hořlavý, a my chceme bydlet bezpečně. Pro Vás všechny máme řešení! Tím je naše novinka: zcela nový a jedinečný druh polystyrenu – nehořlavý paropropusný polystyren ThermoPRIM POLYS . Video viz zde.

Konec trápení zvané hmoždinky

Kotvení polystyrenových desek pomocí trnových hmoždinek je namáhavé, zdlouhavé a drahé. I proto, že hmoždinky zapuštěné v deskách se musí zakrývat izolačními záslepkami, aby nevznikaly tepelné mosty a nedošlo k poničení fasády. A právě aplikace těchto záslepek je pracná a nákladná. Avšak ne u nás! V našich deskách ThermoPRIM POLYS zalepíte otvory jedním tahem pomocí kapalné polystyrenové směsi, takže vznikne kompaktní materiál. Je to elegantní a levné řešení.

Střecha úplně jinak

Izolace střech je u nás i ve světě stále velké téma. Každá z izolací má svá pro a proti. Běžný expandovaný polystyren je vysoce hořlavý, nasákavý, málo pevný, nepropouští vlhkost a při vyšších teplotách běžných v letních měsících destruuje. Mezi spárami vznikají tepelné mosty a snižují se tak izolační vlastnosti. Extrudovaný polystyren je sice nenasákavý a pevnější, ale je hořlavý a také má výrazně vyšší cenu. Minerální vata bohužel pojímá do sebe vlhkost a tím rychle ztrácí své tepelně izolační vlastnosti a tvoří se v ní plísně. U šikmých střech také dochází k jejímu sesedání. Moderní stříkané PUR pěny jsou drahé a aby byly funkční, vyžadují vysoce odborný postup aplikace. Navíc jsou také hořlavé. Nabízíme Vám nejlepší řešení: naši stříkanou izolaci ThermoPRIM POLYS . Jde o velmi rychlou, jednoduchou aplikaci. Naše izolace je difúzní, nehořlavá, lehká, tvarově stálá, voděodolná, nenasákavá, pevná, s výbornou přídržností a s dlouhou životností.

Nový starý dům

Lidé mají rádi staré věci a mají k nim přirozenou úctu. Známe to, staré filmy, věci na půdě po babičce, zámecké schodiště. Kupujeme staré domy a snažíme se vdechnout jim život. Ne vždy je to snadné – staré zdi jsou popraskané, rozpadají se, omítka je opadaná. Nabízíme Vám jednoduché řešení: zdivo snadno opravíte tak, že místa po vypadaných a rozpadlých kamenech, cihlách, pukliny, praskliny atd. vyplníte rychle a levně naší směsí ThermoPRIM POLYS . Zdivo se tím nejen opraví, ale i zateplí a do budoucna zpevní. A navíc bude dál přirozeně „dýchat“.

Nehořlavá dřevostavba

Že je to nesmysl? Není. Dnes si můžete postavit dřevostavbu, která Vám jen tak neshoří. Jak je to možné? Protože jsme vyvinuli systém nehořlavých materiálů, pomocí kterých lze takovou dřevostavbu postavit. Jedná se o sendvičový systém z desek OSB (v budoucnu připravujeme výrobu nehořlavých dřevotřískových desek ThermoPRIM WOOD), výplně z nehořlavého polystyrenu ThermoPRIM POLYS a omítek ThermoPRIM, které odráží i v tenké vrstvě plamen od desky. Podrobněji o sendvičovém systému viz zde.

JSME JEDINÍ, JSME JEDINEČNÍ

ThermoPRIM POLYS

nehořlavý

paropropustný

odolný vůči vlhku

odolný vůči plísním

Jedinečné vlastnosti ThermoPRIMu POLYS

ThermoPRIM POLYS je nový druh polystyrenové izolace s unikátními vlastnostmi. Vyrábí se ve dvou formách, jako kapalná směs a jako klasické obkladové desky různé tloušťky.

ThermoPRIM POLYS je pórovitá směs s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi (má nízký součinitel tepelné vodivosti od 0,0466 W/m.K). Vzhledem k jeho nízké hmotnosti jej lze aplikovat i ve velké tloušťce, čímž lze vyhovět podmínkám pasivních domů s minimální energetickou náročností.

Nehořlavé pojivo odolné do teplot 1100 oC odráží oheň. Obaluje a chrání kuličky a celý materiál je nehořlavý (v reakci na oheň je zařazen do nejvyšší třídy nehořlavosti A (třída A2 – s1 – d0 – nehoří, netvoří kouř a hořící částice či kapky). Je stabilní i při vysokých teplotách v letních měsících.

ThermoPRIM POLYS je vysoce zásaditý (pH je 11). Při aplikaci polystyrenové směsi na podklad ničí přítomné houby, plísně.

Vytvrdnutý polystyren má strukturu, která dobře propouští vodní páru, ale není nasákavý. Je tedy paropropustný a odolný proti vodě, ve slaném roztoku, v kyselém i zásaditém.  Díky těmto vlastnostem působí protiplísňově, uvnitř domů a bytů, ale i přímo ve stavebních konstrukcích, fasádách apod.

Odolává také hlodavcům a jiným škůdcům.

ThermoPRIM POLYS je zdravotně nezávadný, neuvolňují se z něj škodlivé látky, a to i při výrazném prohřátí. Lze jej snadno recyklovat.

ThermoPRIM POLYS je pružný, lehký a pevný, je tvarově stálý. Oproti např. běžnému polystyrenu je odolnější proti vnějším vlivům a především UV záření.

Ve formě kapalné směsi jej lze aplikovat přímo na stavbě na jakýkoliv podklad, má výbornou přídržnost a jde o samokotvící systém. Dobře zpevňuje a chrání podklad, především staré zdivo. Vytváří souvislou izolační vrstvu bez netěsností, které bývají příčinou vzniku tepelných mostů. Vyplňuje obtížně přístupná místa a složité detaily. Umožňuje zarovnávat nerovnosti, vytvářet spády apod.

Polystyrenovou směs lze aplikovat na svislé plochy stříkáním či nanášením pomocí nerezového hladítka, do silnějších vrstev opakovaně. Velmi snadno lze jednotlivé části směsi napojovat, opravit a zahladit. Na vodorovné plochy se směs aplikuje najednou pumpou, jde o velmi rychlé a elegantní řešení.  Pro rychlé a snadné zatvrdnutí směsi lze použít tvrdidlo ThermoPRIM QUICK, množstvím tvrdidla lze upravit dobu pro manipulaci a následné vytvrdnutí. Díky možnosti rychlého tvrdnutí jej lze aplikovat i na svislé střechy.

Desky ThermoPRIM POLYS jsou tvarově stálé, lehké, pružné, pevné a odolné. Aplikují se jako obkladové desky různé tloušťky standardním způsobem, lepením a kotevní technikou. Lze je velmi jednoduše řezat pilkou. Kotvy lze izolovat směsí ThermoPRIM POLYS.

INOVATIVNÍ SLOŽENÍ MATERIÁLU ThermoPRIM POLYS

Silikátové pojivo

Je hlavní složkou ThermoPRIMu POLYS. Jeho tepelná odolnost je až 1 100 °C, má vynikající lepicí a tmelicí účinky, vytvrzuje a konzervuje. Po vyschnutí má vlastnosti tvrdého skla. Neabsorbuje a nepropouští vodu, ale je paropropustné. Odolává soli, kyselému i zásaditému prostředí. Díky zásaditému pH působí protiplísňově, a proto neobsahuje neekologické biocidní přípravky s dočasnými účinky. Dokonale obaluje kuličky, které je chrání před okolními vlivy, UV zářením a především před ohněm. Na rozdíl od běžného expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu je náš polystyren nehořlavý.

Polystyrenové kuličky

Další hlavní složkou materiálu ThermoPRIM POLYS jsou polystyrenové kuličky. Vznikají drcením běžného polystyrenu. Lze takto využít i odpadní polystyren, tato jeho recyklace je úsporným řešením šetrným k přírodě. Polystyrenové kuličky obsahují velké množství vzduchu a stěny kuliček jsou z tepelně nevodivého materiálu. Celá pórovitá struktura představuje velké množství přestupových odporů pro teplo i pro zvuk. ThermoPRIM POLYS je výborný termoizolační a zvukoizolační materiál. Kuličky jsou velmi lehké a pružné a celý materiál proto nezatěžuje stavební konstrukce.  

Využití ThermoPRIMu POLYS

ThermoPRIM POLYS  je určen pro vnější i vnitřní využití, na svislé a vodorovné plochy.

Jako směs jej lze aplikovat na zdivo, obklady a dlažbu, na desky OSB, beton, sádrokarton (doporučujeme použití penetrace ThermoPRIM FIX), na kovy (nosníky, překlady), sklo apod. Je vhodný i na izolaci podlah a stropů.

Tepelně izolační nehořlavý paropropustný ThermoPRIM POLYS  skvěle nahradí v systému plochých i šikmých střech problematický polystyren či minerální a skelná vlákna nebo náročnou izolaci PUR pěnou. Jeho aplikace je rychlá, levná, umožňuje velmi snadno vytvářet spád střechy, izolačně propojit i svislé prvky se střechou. Vrstva směsi je tvarově stálá, pevná a odolná, např. proti proražení, je pochozí. Doplněním o paropropustnou hydroizolační folii vznikne velmi kvalitní střecha nové generace.

Aplikací na např. staré zdivo tato směs skvěle vyplňuje pukliny a praskliny a zdivo chrání a zpevňuje. Zároveň má protiplísňové a sanační účinky (s použitím nátěru ThermoPRIM SAN). Na takto velmi snadno a účelně připravený podklad lze následně lepit desky paropropustného ThermoPRIMu POLYS .

Otvory v těchto deskách v místech zapuštěných upevňovacích prvků lze jednoduše zalepit příslušnou směsí místo nákladných záslepek, takže vznikne kompaktní materiál bez možnosti vzniku tepelných mostů a destrukce fasády.

ThermoPRIM POLYS  lze využít jako nehořlavou tepelně izolační paropropustnou výplň do stavebních prvků (dveře, vrata apod.) a do zdících systémů (především jde o naši unikátní nehořlavou paropropustnou dřevostavbu – viz zde).

ThermoPRIM POLYS  je ve formě obkladových desek velmi kvalitní a odolnou tepelnou izolací s dlouhou životností a skvělých vlastností. Především jde o nehořlavou izolaci, vhodnou pro dřevostavby. Díky možné difúzi par je jedinečný pro izolaci starých domů.

Použitím paropropustného lepidla a následně našich omítek a barev ThermoPRIM a ThermoPRIM COLOR  se zvýší celkové tepelně izolační vlastnosti a vznikne nehořlavý paropropustný protiplísňový sanační systém.

Technologický postup aplikace ThermoPRIMu POLYS je popsán v Technickém listu.

PRO KOHO JE ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ThermoPRIM POLYS URČEN

Řešení pro váš dům

Stavíte nebo rekonstruujete byt, dům či dřevostavbu a hledáte vhodné materiály, které vám pomohou vybudovat skutečný domov, ve kterém se budete cítit dobře? Chcete zdravé a ekologické bydlení? Nechcete zatěžovat váš rodinný rozpočet? Pak se obraťte na nás. Rádi vám pomůžeme. Vysvětlíme všechny výhody a možnosti využití naší tepelné izolace a najdeme optimální řešení pro váš dům. Nabízíme možnost využití našeho aplikačního technika nebo vám poradíme s velmi jednoduchou aplikací.

Realizace tepelné izolace

Jste zedník, malíř, sádrokartonář či podlahář a chcete pracovat s materiály, které vám umožní předat velmi snadno a perfektně provedenou práci? Jste realizační firma a nabízíte svým zákazníkům komplexní stavební práce? Rádi s vámi navážeme spolupráci, zajistíme odborné proškolení, ochotně poskytneme poradenství i dopravu našich materiálů. Zajistíme technickou pomoc na stavbě prostřednictvím našeho aplikačního technika.

Stavební materiály pro stavebníky

Odborné přednášky a dialog

Společnost IZOLACTIVE, a.s. je výrobcem zcela nových druhů materiálů řady ThermoPRIM.  Chceme vám, architektům a projektantům, tyto novinky blíže představit. Chceme vám vysvětlit všechny možnosti využití. Nabízíme odborné přednášky a konzultace určené právě pro vás. Díky tomu můžete navrhnout svým klientům snadné, levné a přitom stoprocentně účinné řešení mnoha problémů a to použitím jednoho materiálu. Uvítáme zájem o výsledky našich měření a testů, které jsou výsledkem spolupráce s technickými ústavy a vědeckotechnickým parkem. Zajímají nás vaše názory a chceme s vámi vést dialog a společně hledat řešení konkrétních problémů.

Odborné konzultace a poradenství

Potřebujete pro své klienty vyřešit zateplení domu, problém tepelných mostů a podobně? Chcete provést zateplení nebo odstranit plísně v historických budovách? Chcete uspokojit náročné klienty, kteří hledají ekologické řešení či preferují pasivní bydlení? Nabízíme vám odborné konzultace a poradenství. Vítáme každý konkrétní problém, chápeme jej jako výzvu a ochotně poskytneme návrh řešení.

Stavební materiály pro projektanty

Rozšíření sortimentu

Ať už jste menší prodejna stavebnin a stavebních materiálů nebo obchodní řetězec, zajisté chcete poskytnout svým zákazníkům ve svém sortimentu to nejlepší na trhu. Chcete, aby vaši zákazníci byli spokojeni? Oslovte je absolutní novinkou a nabídněte jim trvale účinnou a spolehlivou tepelnou izolaci, protiplísňový nátěr a protipožární ochranu v jednom. Nabídněte jim naše materiály, které se vyznačují snadnou aplikací a jsou dostupné pro všechny. Díky nízké spotřebě nebudete potřebovat velké skladovací prostory nutné pro objemnější zateplovací systémy.

Odborná pomoc

Poskytneme vám potřebné informace, zajistíme odborné školení či konzultace. Pro zákazníky nabízíme informační letáky a prospekty. Doprava materiálů je samozřejmostí.

Zateplovací stavební materiály