Penetrační nátěr pro zefektivnění vlastností termoizolačních omítek

ThermoPRIM FIX je penetrace, která slouží k přípravě podkladního povrchu pro omítku ThermoPRIM. Nabízí zefektivnění systému ThermoPRIM. Je určená pro všechny silikátové nátěry a omítky na fasádách i v interiérech. ThermoPRIM FIX zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost. Díky své dokonalé paropropustnosti zajišťuje průchod vodních par zdivem, čímž výrazně zvyšuje životnost omítky. Zvyšuje také přilnavost omítek na minerální podklady a podporuje vznik chemických vazeb, kterými se ThermoPRIM váže na tento druh podkladu.

ThermoPRIM FIX lze aplikovat na běžné druhy stavebních materiálů, které jsou vyzrálé. Především je vhodný pro aplikaci na minerální omítky (vápenné, vápenocementové, cementové, silikátové a sanační, vyzrálý beton, pískovec a podobně, dále sádru, sádrokarton, dřevo či plastické hmoty).

Technologický postup aplikace penetrace ThermoPRIM FIX je popsán v Technickém listu.