Místo realizace: rekreační chata Středočeský kraj

Doba realizace: duben 2018

Požadavek zákazníka: Ochrana dřevěných fasádních obkladů před povětrnostními, biologickými a jinými účinky.

Postup realizace: Po očistění přírodních fasádních dřevěných pásů byla provedena aplikace dvěma nátěry impregnací ThermoPRIM PROOF.

Výsledek realizace: Nátěr byl vystaven po dobu zhruba 24 měsíců vnějším vlivům, po uplynutí této doby je dřevěný obklad stále velmi dobře a účinně chráněný, nedošlo ke korozi dřeva a nevznikly žádné mechanické, chemické ani biologické změny. Dřevo má stabilní přirozený vzhled a příjemné zabarvení. Impregnace ThermoPRIM byla v rámci průzkumu porovnávána s dalšími transparentními nátěry na dřevo, jako jsou běžné fermeže apod. V porovnání s ostatními nátěry vykazoval ThermoPRIM nejlepší účinek co se týče trvalé ochrany dřeva před vnějšími vlivy.

. . .

. . .