Místo realizace: Slovensko

Doba realizace: červen 2018

Požadavek zákazníka: Protipožární ochrana kovových nosných konstrukcí – sloupů, překladů a podhledu. V případě požáru ve vnitřních prostorách je nutné ochránit konstrukce tak, že budou tepelně izolovány od ohně a žáru, čímž bude uchována potřebná pevnost a nosnost. Nátěr musí mít i při velmi vysoké teplotě dobrou přilnavost a nesmí odpadávat. Zároveň nesmí šířit teplo a musí být dokonale nehořlavý.

Postup realizace: Kovové konstrukce byly opatřeny běžným antikorozním nátěrem. Po očištění a odmaštění byl aplikován nástřikem v celkové vrstvě do 1 cm tepelně izolační nátěr na žhavé kovové povrchy ThermoPRIM PLUS a po zaschnutí omítka ThermoPRIM M v tloušťce 3 mm. Aplikace byla velmi jednoduchá a rychlá a to i v nedostupných místech.

Výsledek realizace: Kompletní nátěr představuje účinnou tenkostěnnou tepelně izolační protipožární ochranu kovů při vysokých teplotách. Má vzhled běžné omítky. V rámci realizace byly provedeny pod odborným dohledem kontrolní testy na daný podklad a to velmi úspěšně. Testy ukázaly dlouhodobý účinek proti přímému ohni. Viz Protipožární ochrana kovů v sekci Novinky.

. . .

. . .