Místo realizace: Hradec Králové

Doba realizace: červenec 2017

Požadavek zákazníka: snížení povrchové teploty katalyzátoru  na vypalovací peci. Katalyzátor má povrchovou teplotu 400 oC, s tím byly spojeny značné ztráty tepelné energie. Zároveň docházelo ke značnému zatížení pracovního prostředí.

Postup realizace: povrch katalyzátoru byl zbroušen a odmaštěn. Následně byla aplikována štětkou složka A nátěrové hmoty ThermoPRIM PLUS. Po zaschnutí byla aplikována složka B pomocí stěrky. Celková vrstva je 7 mm. Po zaschnutí byl nátěr obroušen dohladka a natřen nátěrovou barvou na bázi práškového hliníku, která zajišťuje odstínění tepelného záření.

Výsledek realizace: povrchová teplota katalyzátoru s nátěrem ThermoPRIM PLUS je snížena na teplotu 60 oC. To představuje značné úspory energie, výrazné snížení sálavého tepla, a tím zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek zaměstnanců.

. . .

. . .