Místo realizace: rodinný dům Česká republika

Doba realizace: červenec 2018

Požadavek zákazníka: Zateplení obvodového zdiva a stropu ze strany interiéru při zachování propustnosti zdiva pro vlhkost.

Postup realizace: Na maltovou hrubou omítku byla aplikována penetrace ThermoPRIM FIX a následně omítka ThermoPRIM XS nástřikem.

Výsledek realizace: V důsledku tepelné izolace je teplota v interiéru vyšší o 3 °C při stejné intenzitě vytápění a zároveň se zkrátila doba zvýšení teploty při zátopu.

. . .

. . .