Místo realizace: uhelná elektrárna Česká republika

Doba realizace: březen 2018

Požadavek zákazníka: Povrchové ošetření betonových částí záchytné vany odpadních vod, které elektrárna vypouští. Tyto odpadní vody jsou značně chemicky znečištěné a narušují strukturu betonu. Dosavadní použité nátěry byly neúčinné.

Postup realizace: Povrch betonu byl zbaven starých neúčinných nátěrů, omyt tlakovou vodou a po oschnutí byl aplikován štětcem penetrační nátěr ThermoPRIM BET BRONZE. Vzhledem k přítomnosti kyselin a jiných látek ve vodě byl aplikován jako hlavní účinný vrchní nátěr materiál ThermoPRIM SAN.

Výsledek realizace: ThermoPRIM BET a ThermoPRIM SAN vytváří na povrchu betonu film, který je trvale velmi odolný proti vodě i jejím roztokům. Ošetřené betonové části vany proto odolávají agresivnímu účinku chemicky znečištěných odpadních vod i povětrnostním podmínkám. Po uplynutí několika měsíců od aplikace zůstává povrch betonu neporušen.

. . .

. . .